Replacement Tube

Replacement Tube

Replacement Tube

We adviseren u bij aankoop van de Flood Barrier een REPLACEMENT TUBE te bestellen.

We adviseren daarnaast na ieder gebruik de afdichting grondig te controleren en indien nodig te vervangen. We adviseren ook in elk geval de afdichting jaarlijks te vervangen.

Gerepareerde afdichtingen kunnen ernstige schade tot gevolg hebben.

Waterstopshop neemt hiervoor geen enkele veranwoordelijkheid.

15.98