Dam Easy Flood Barriers

FLOOD PROTECTION MADE EASY

Wetenswaardigheden met betrekking tot overstromingsrisico’s

Kent u de overstromingsrisico’s bij u thuis of op het werk? Wat zijn overstromingen, waardoor ontstaan ze en wat zijn de effecten? Kunt u er iets aan doen om het risico en de gevolgen voor uzelf te beperken? Bij Waterstopshop B.V. geven wij u graag een antwoord op deze vragen.

Wat zijn de vaakst voorkomende overstromingen in Nederland?

In Nederland zijn er vijf soorten overstromingen die met regelmaat voorkomen:

 • Getijdenoverstroming: deze overstromingen ontstaan vanuit de zee of getijdenrivieren. Vaak zijn ze plotseling en extreem. Soms worden ze veroorzaakt door storm of door afsluiting van (storm)vloedkeringen.
 • Flitsoverstromingen: in gebieden met heuvels en hellingen kan hevige regen een rivier, beek of modderstroom veroorzaken. Plotseling kan het snelstromende water dan stijgen, waardoor uw bezittingen niet meer veilig zijn. Een nog groter probleem vormen de eventuele modderstromen die kunnen ontstaan.
 • Steden en dorpen: door een combinatie van hevige regenval door klimaatveranderingen en de hoeveelheid verharde bestrating, kan het oppervlaktewater niet meer worden afgevoerd door het bestaande riool-systeem.
 • Uiterwaarden en aangrenzende gebieden: deze overstromingen zijn vooral seizoensgebonden omdat deze worden veroorzaakt door de grote hoeveelheden smeltwater, soms in combinatie met regenval. Hierdoor kunnen rivieren buiten hun oevers treden met als gevolg een langdurige overstroming van een heel gebied.
 • Laaggelegen poldergebieden: deze overstromingen kunnen zelfs optreden in tijden van langdurige droogte. Dijken van vaarten en sloten drogen dan uit en verzwakken. Deze overstromingen zijn vaak goed te voorspellen, maar geven aanzienlijke schade.

Neem contact op

  Vraag vrijblijvend een offerte aan

  Vier feiten over overstromingen

  Er zijn vier feiten over overstromingen die van bijzonder belang zijn:

  • Het overstromingsniveau is het verwachte risico dat u thuis loopt. Bij lage niveaus, bijvoorbeeld 10 centimeter, is het onwaarschijnlijk dat mensen risico lopen, maar waterschade aan gebouwen en interieur kan aanzienlijk zijn zonder enige bescherming tegen overstromingen. Grotere waterdieptes, bijvoorbeeld meer dan 1 meter, kunnen de veiligheid van mensen ernstig bedreigen en kunnen uitgebreide schade aan gebouwen en interieur veroorzaken. Het kan gevaarlijk zijn om grote overstromingen uit een gebouw te weren vanwege het grote gewicht en druk van water dat tegen de constructie drukt. Gelukkig komen grotere waterdieptes in Nederland zelden voor.
  • De overstromingsduur is de tijd dat de overstroming naar verwachting bij u thuis zal aanhouden. Tijdelijke waterkeringen kunnen met succes water buiten houden als de overstroming naar verwachting enkele uren aanhoudt, terwijl lange overstromingsduur het water wellicht tijd geeft om het gebouw langzaam binnen te dringen. Het is meestal veilig om bij overstromingen van korte duur in een gebouw te verblijven. Bij langdurige overstromingen kan het beter zijn te evacueren. Dit hangt meestal samen met andere factoren.
  • De overstromingstijd is de tijd dat het overstromingswater kost om uw huis vanaf de bron te bereiken. Kortdurende overstromingen (plotselinge overstromingen) zijn bijzonder gevaarlijk omdat er weinig tijd beschikbaar is om mensen in veiligheid te brengen of gebouwen te beschermen.
  • De jaarlijkse kans op overstromingen is een maat voor de kans op overstroming in uw huis in de loop van 1 jaar. Verschillende benaderingen van overstromingsbescherming kunnen nodig zijn, afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat overstromingen worden verwacht.

  Voorbereidingen treffen? Neem contact op met Waterstopshop B.V.

  Wilt u voorbereidingen treffen, zodat u goed voorbereid bent op een eventuele overstroming? Bij Waterstopshop B.V. helpen wij u aan de juiste overstromingsoplossingen en anti-overstromingsartikelen van onze partner Dam Easy®. Bel voor meer informatie naar 0164-743113.

  Share This